Nachádzate sa: Úvod > Programové priority

Programové priority

Podpora regionálnych podnikateľov a farmárov

Veľmi dôležitou oblasťou na ktorú má župa dosah je podpora regionálnych podnikateľov a farmárov zo strany župy. Odmietam súčasnú diskriminačnú politiku, ktorá má za následok likvidáciu slovenských a regionálnych farmárov a stratu potravinovej sebestačnosti. Som pripravený v prvom rade aktívne presadzovať záujmy regionálnych podnikateľov a farmárov, aby kľúčovým faktorom pri verejných obstarávaniach nebola cena, ale kvalita. Prečo by seniori v Domovoch sociálnych služieb alebo študenti stredných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja nemohli dostávať kvalitné slovenské potraviny od regionálnych dodávateľov namiesto druhotriedneho potravinového odpadu dovážaného zo zahraničia a dodávaného do týchto zariadení?

Transparentné poradovníky v Domovoch sociálnych služieb

Tak isto budem presadzovať to, aby poradovníky čakateľov na sociálnu službu v zariadeniach Trenčianskeho samosprávneho kraja boli transparentné a zverejnené na webovej stránke kraja, čím zabránime súčasnému netransparentnému a protekčnému stavu, kde rozhodujú len známosti.

Plán opravy ciest v pôsobnosti TSK

Cesty v kompetencií TSK sú v hroznom stave a ich oprava je nesystematická a nedostatočná. Je potrebné aby župa urobila audit stavu ciest vo svojej kompetencií a vypracovala systematický generálny plán opráv týchto ciest aj podľa ich vyťaženosti a dôležitosti v celoštátnej cestnej sieti.

Cyklotrasy a podpora cestovného ruchu

To, že z „veľkohubých“ predvolebných sľubov o budovaní cyklotrás v našom okrese nakoniec nie je reálne ani meter cyklotrasy, je samozrejme obrovským podvodom na voličoch, ktorý by som chcel v ďalšom volebnom období napraviť. Budem bojovať za to, aby sa sľuby a plány o vybudovaní kilometrov cyklotrás v našom okrese stali realitou. Tieto cyklotrasy by pre náš región samozrejme znamenali aj obrovský význam v podpore cestovného ruchu, nakoľko by spojili niekoľko významných a vyhľadávaných turistických atrakcií. Podpora turistického ruchu tiež znamená aj opravu v zlom stave sa nachádzajúcich turistických chodníkov či značení.

Nevyužité objekty župy nesmú slúžiť ako ubytovne pre cudzích robotníkov

Skoro v každom väčšom meste nášho kraja sa nachádzajú nevyužité a chátrajúce objekty župy. Či už bývalé internáty, budovy zatvorených škôl a.p.. V súčasnosti je obrovský tlak na využitie týchto objektov ako ubytovanie pre zahraničných robotníkov. Teraz pred voľbami boli tieto plány kvôli voličským hlasom pozastavené, ale je len otázkou času kedy sa po „úspešných“ voľbách opäť dostanú na rad. A sami si vieme dobre predstaviť, čo by to znamenalo pre obyvateľov bývajúcich v okolí týchto zariadení. Preto ako úplne prvý záväzok ktorý by som v krajskom parlamente navrhol je to, že žiadny objekt župy sa nebude využívať ako ubytovanie pre zahraničných robotníkov. Naopak, keďže tieto objekty boli vybudované za peniaze nás všetkých, tak by mali byť využité ako byty pre mladých ľudí z nášho kraja, čím by som chcel zastaviť hromadné, ekonomicky motivované odchody mladých preč z kraja.

Kvalita vzdelania v kompetencií župy

Župa má v kompetencií stredné školstvo. Rozhoduje o tom aké odbory sa otvoria, koľko žiakov bude na jednotlivé školy prijatých. Len kvalitné vzdelanie mládeže dokáže zabezpečiť budúcnosť nášho národa. Koncepcia vzdelávania musí prebiehať v súlade s praxou a dopytom na trhu práce. Len tak zabránime odchodu mladých ľudí z nášho kraja do zahraničia. Aj keď v oblasti duálneho vzdelávania zrazu objavujeme Ameriku a niečo čo tu v minulosti perfektne fungovalo, aj tak si myslím že tento znovuobjavený spôsob vzdelávania je treba zo strany župy výrazne a aktívnejšie podporiť. Veď 2% žiakov v duálnom vzdelávaní v rámci našej župy sú len malou kvapkou v mori, zvlášť, keď vidíme aká je v dnešnej dobe situácia na trhu práce a že je tu zo strany zamestnávateľov obrovský dopyt po žiakoch vzdelaných v technických odboroch.

Tiež je nemysliteľné aby po stredných školách v kompetencií župy chodila partia úchylákov a v rámci predmetu životológia degenerovala našu mládež s tým, že tradičná rodina matka, otec a deti sú prežitok a moderná rodina je dnes partia teplošov. Ja ako rodič sa proti takýmto praktikám na školách v kompetencií župy samozrejme tvrdo postavím.

Nemocnice patriace pod TSK

Župa má v správe tri nemocnice. Na Myjave, Považskej Bystrici a v Bojniciach. Všetky tieto nemocnice sa nachádzajú vo veľmi zlej ekonomickej situácií a je možné že kvôli tomu budú odpredané finančnej skupine podnikajúcej v zdravotníctve. Tým by sa samozrejme výrazne zhoršila v mnohých prípadoch jediná dostupná zdravotná starostlivosť pre daný región. Sú to podľa mňa často krát aj účelovo zle nastavené priority, keď sa napríklad v Považskej Bystrici s veľkou slávou pred voľbami otvára župou postavená drahá nabíjacia stanica pre elektromobily a kúsok od nej si do župnej nemocnice pacienti musia doniesť toaletný papier a ďalšie hygienické potreby, lebo župa na ne nemá peniaze. Nemám nič proti elektromobilom, ale keď budú perfektne fungovať nemocnice, budú vybavené tak, že pacient si z domu nemusí nič nosiť, potom budujme drahé nabíjacie stanice pre elektromobily. Aj toto sú priority za ktoré by som sa v krajskom zastupiteľstve chcel postaviť.

Klientske centrum TSK v každom okresnom meste

Nie každý občan kraja má možnosť a čas v prípade otázok alebo potreby informácií dochádzať na TSK. Navyše keď aj z osobnej skúsenosti viem akým neskutočne neefektívnym a spomaleným spôsobom funguje naša župa. Jeden deň v týždni by preto mohlo v každom okresnom meste fungovať klientske centrum, kde by bolo poskytované poradenstvo občanom alebo organizáciám kraja ohľadom ich problémov ktoré su v kompetencií TSK. A čo sa týka personálnej obsadenosti týchto centier, myslím, že pri tej obrovskej prezamestnanosti, ktorá je na našej župe, by to nemusel byť žiadny problém.

 

Kandidát