Nachádzate sa: Úvod > Prečo kandidujem

Prečo kandidujem

Aj napriek tomu, že vyššie územné celky rozhodujú o mnohých dôležitých oblastiach nášho každodenného života a o veľmi zaujímavom finančnom balíku prevažná väčšina ľudí nemá absolútne žiadnu predstavu o kompetenciách župy či o tom, kam vo vyššom územnom celku naše peniaze smerujú. Je to hlavne preto, že župa a župan sú akousi „šedou myšou“ o ktorej po voľbách zrazu nič nevieme a opäť sa nám pripomenie až tesne pred voľbami. Znova nám nasľubuje čo všetko pre nás urobí a my na konci volebného obdobia zistíme, že znova zostalo len pri sľuboch.

Aj tieto veci prispeli k môjmu rozhodnutiu kandidovať ako nezávislý poslanec do krajského zastupiteľstva za náš okres. Chcem byť županovi na očiach a neustále mu pripomínať jeho predvolebné sľuby, chcem riešiť potreby a záujmy slušných a pracovitých ľudí nášho okresu a zabrániť plytvaniu a rozkrádaniu verejných zdrojov.

Nechcem aby mladí ľudia z nášho kraja odchádzali preč, aby seniori ktorí žiadajú o umiestnenie v domovoch sociálnych služieb na to, aby sa tam dostali museli mať tú správnu známosť, aby sa cesty v kompetencií župy ktoré sa nachádzajú v katastrofálnom stave len nesystematicky plátali, aby cyklotrasy neboli len planým sľubom, aby sa župa ktorá si hovorí „zelená“ a zatvára oči nad ekologickou genocídou ktorá prebieha v okolí rieky Váh a ktorej dopad na spodné vody v priľahlých obciach nikto nevie, postavila na ochranu prírodného dedičstva aj pre ďalšie generácie, aby župa riešila problém s neprispôsobivými cudzími, prevažne Rumunskými robotníkmi, aby župa riešila katastrofálnu finančnú situáciu župných nemocníc, ktoré sú v mnohých prípadoch jedinou dostupnou zdravotnou starostlivosťou pre daný región a o ktorú môžu aj vďaka zlému hospodáreniu župy prísť. A samozrejme je tu ešte aj moja predstava o fungovaní župy a o tom, v čom všetkom by mala byť obyvateľom kraja na prospech.

Nezaslúžime si župana sediaceho na viacerých stoličkách, ktorý sa obyvateľom kraja a ich problémom venuje len tesne pred voľbami. Plat predsedu TSK dostáva počas celého volebného obdobia. A preto, ak dostanem Vašu dôveru, budem zo všetkých síl bojovať za náš okres, za úspešný a prosperujúci kraj.

Kandidát